Buskerud Næringsmegling

Historie

Buskerud Næringsmegling AS har som målsetning å være det foretrukne alternativ når din virksomhet trenger bistand fra næringsmegler, enten det gjelder salg, utleie, fremleie eller søk etter næringslokaler, samt verdivurdering og rådgivning i eiendomsspørsmål. Fra oppstart i 1999 har vi bygget opp lang erfaring, et omfattende nettverk og høy kompetanse innenfor næringseiendom. Vår samlede erfaring, kreativitet og brede kontaktnett gjør at vi kan tilby trygghet og de beste løsningene gjennom profesjonell bistand.

Visjon

Buskerud Næringsmegling AS skal gjennom høy kvalitet, kompetanse og kreativitet være det foretrukne valg av samarbeidspartner når det gjelder rådgivning, salg og utleie av næringseiendom i Drammensregionen.

Vi som jobber her

Fredrik A. Haaning

Fredrik A. Haaning

Næringseiendomsmegler MNEF/partner
Daglig/faglig leder
Mobil: 915 20 905
Fredrik Smedaas

Fredrik Smedaas

Næringseiendomsmegler MNEF/partner
Mobil: 901 38 053
Pål Gurrik

Pål Gurrik

Megler/Partner
Mobil: 926 33 874
Ola Wang

Ola Wang

Megler/partner
Mobil: 980 75 703
Thomas A. Larsen

Thomas A. Larsen

Megler/partner
Mobil: 920 11 800

Miljøfyrtårn

Buskerud Næringsmegling AS er miljøfyrtårnsertifisert. Det betyr at vi jobber systematisk med miljø og har et stort fokus på helse, miljø og sikkerhet. Vi har vært sertifisert miljøfyrtårnbedrift siden 2008, og vår miljøpolicy er basert på to av FN’s 17 bærekraftmål:
Nr 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn Nr 17: Samarbeid for å nå målene. Gjennom vårt arbeid vektlegger vi et nært samarbeid med kunder om hvordan en eiendom kan redusere sin miljøbelastning, sitt klimafotavtrykk og på den måten bidra til bærekraftige lokalsamfunn. Vi forplikter oss til å ta hensyn til klima og miljø gjennom konkrete mål og tiltak både for hvordan vi driver og forvalter daglig drift, og vi har et styringssystem på plass for å minimere negativ miljøpåvirkning på en strukturert og systematisk måte. Vår klima- og miljørapport kan fås ved henvendelse til Miljøfyrtårnansvarlig, sendes til post@bnm.no. Du kan lese mer om miljøsertifisering på www.miljofyrtarn.no