Buskerud Næringsmegling

Salg

 • Alle typer næringsbygg
 • Næringsseksjoner og selskaper med delt ansvar
 • Kombinasjonseiendommer med næringsarealer og utleieboliger
 • Utleiegårder med boliger
 • Hoteller- og overnattingssteder
 • Landbrukseiendommer
 • Næringstomter
 • Tomtearealer for større boligutbygging
 • Utviklingseiendommer

Utleie

 • Kontorlokaler
 • Lagerlokaler
 • Produksjonslokaler
 • Butikk/forretningslokaler
 • Tomtearealer
 • Parkerings- og utelagringsarealer

Rådgivning

 • Verdivurdering av alle typer næringseiendommer og eiendomsselskaper
 • Rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med reguleringsspørsmål
 • Seksjonering og deling av grunneiendommer
 • Prosjektbistand i forbindelse med utviklingsprosjekter, nybygg og styrearbeid
 • Søkeoppdrag på vegne av klienter med spesifikke kjøp- eller leiebehov
 • Kontraktsutarbeidelse og oppgjør ved privat inngåtte avtaler
 • Reforhandling av leieavtaler