Buskerud Næringsmegling

Salg

Alle typer næringsbygg

Næringsseksjoner

Eiendomsaksjeselskaper og selskaper med delt ansvar

Kombinasjonseiendommer med næringsarealer og utleieboliger

Utleiegårder med boliger

Hoteller- og overnattingssteder

Landbrukseiendommer

Næringstomter

Tomtearealer for større boligutbygging

Utviklingseiendommer

Utleie

Kontorlokaler

Lagerlokaler

Produksjonslokaler

Butikk/forretningslokaler

Tomtearealer

Parkerings- og utelagringsarealer

Rådgivning

Verdivurdering av alle typer næringseiendommer og eiendomsselskaper

Rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med reguleringsspørsmål

Seksjonering og deling av grunneiendommer

Prosjektbistand i forbindelse med utviklingsprosjekter, nybygg og styrearbeid

Søkeoppdrag på vegne av klienter med spesifikke kjøp- eller leiebehov

Kontraktsutarbeidelse og oppgjør ved privat inngåtte avtaler

Reforhandling av leieavtaler