Buskerud Næringsmegling

Vårt eiendomsmagasin

Fra en nokså stabil og forutsigbar sommer i 2021 er vi etter sommeren 2022 i en helt annen situasjon. Voldsom inflasjon, kraftige renteøkninger, stigende matpriser, eksploderende energikostnader og stor internasjonal, sikkerhetspolitisk usikkerhet skaper stor bekymring og slår etter hver, naturlig nok, over på eiendomsmarkedet.

Last ned siste nummer her