Buskerud Næringsmegling

Vårt eiendomsmagasin

Aktiviteten i markedet for næringseiendom har falt betraktelig gjennom vinteren 2022/23 og første halvår 2023 ser ut til å bli den svakeste perioden på mange år. Det er aktivitet i leiemarkedet, men transaksjonsmarkedet har stoppet opp.

Last ned siste nummer her