Buskerud Næringsmegling

Vårt eiendomsmagasin

Eiendomsmarkedet er i stadig endring og kravene til profesjonalitet hos aktørene som arbeider med salg, utleie og rådgiving er økende.

På denne bakgrunn valgte Buskerud Næringsmegling AS og Realist Næringsmegling AS å slå sammen virksomhetene fra og med 1. juli 2019. Begge selskapene har vært toneangivende næringsmeglerforetak i Drammensregionen i 20 år og utfyller hverandre på mange områder både når det gjelder kunder, kompetanse og medarbeidere. Det «nye» selskapet heter BNM Realist Næringsmegling AS og holder til i lokalene hvor Buskerud Næringsmegling AS har vært lokalisert siden 2005 – Bragernes Torg 6 i Drammen sentrum. Selskapet har 8 medarbeidere hvorav 3 meglere som bistår i transaksjonsmarkedet, 3 meglere som arbeider med leietakerrådgivning, salgssekretær og regnskaps-/oppgjørsansvarlig.

Last ned siste nummer her