Buskerud Næringsmegling

Vårt eiendomsmagasin

2020 ble året som forandret alt!

Vårt forrige nummer av Eiendomsmagasinet ble trykket og sendt ut en uke før Covid-19 epidemien slo inn over oss i mars. Norge og verden ble nærmest lammet og vår regjering satt ut i livet de strengeste tiltak som er innført i fredstid.

Last ned siste nummer her