Buskerud Næringsmegling

Kalosjegata 86, 620 m²

Krokstadelva
Kombinasjonseiendom Telesentral Krokstadelva

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass

Beskrivelse

BNM Realist Næringsmegling AS har på vegne Vesøy Invest AS org. nr.: 919 669 284 fått i oppdrag å selge selskapet Kalosjegata 86 AS org. nr. 829 932 032 hvor eiendommen Kalosjegata 86, gnr. 232 bnr. 77 i Drammen kommune er selskapets hovedaktivum.

Eiendommen er beliggende i Krokstadelva og har en sentral plassering med enkel adkomst til hovedveien RV 283/ E134 i retning Drammen og Kongsberg.
Kjøreavstand Drammen sentrum/ E18 ca. 20 minutter

-Samlet BTA 620 kvm. (u etg. ca. 246 kvm. 1 etg. ca. 374 kvm)
-Samlet tomteareal ca. 1.073 kvm.
-Årlig leie 249.404,- Telenor Infra AS (kr. 402,- pr. kvm)
-Utløp 30.06 2025
Overtagelse av selskapet skjer etter nærmere avtale.

BEBYGGELSE
Teknisk Telesentral
-Teglsteinsbygg over 2 etasjer med betong etasjeskiller.
-Under etasje (takhøyde 2,30 m) består av drifts/ lagerrom og har et areal på 246 kvm.
-Hovedetasje (takhøyde 4,30 m) er inndelt i 4 rom som med enkle grep kan omgjøres til ett stort lager/ produksjonsrom, et mindre lagerrom i tillegg til et lite kontor.
Hovedetasjen har et areal på ca. 374 kvm. Etasjeplaner ligger vedlagt prospekt.
Bebyggelsen er oppført i 1986.

Ansvarlig megler

Fredrik Smedaas

Ledig areal

Bruttoareal 620 m²
Type Kombinasjonslokaler, Lager/Logistikk, Kontor

Eiendomsinformasjon

Kalosjegata 86, 3055 Krokstadelva

Gnr 232
Bnr 77

Kontakt

Fredrik Smedaas

Mobil (+47) 90138053
E-post fredriksj@bnm.no

Saksnummer 1.23331