Buskerud Næringsmegling

Properties for sale (in Norwegian only)

Types
BOLIG OG FORRETNINGSEIENDOM ASKER
Drammensveien 896, Asker
Kombinasjonseiendom med svært god profilering mellom Åmot og Prestfoss.
Sigdalsveien 450-452, Åmot
TIDLIGERE PLEIEHJEM I HOF
Hofveien 10, Hof
NYTT NÆRINGSBYGG HOKKSUND
Loe Bruk 13, Hokksund
HYBELHUS MED 14 ENHETER SOLBERGELVA I NEDRE EIKER
Tunvollveien 11 B, Solbergelva
BOLIGUTVIKLINGSEIENDOM PÅ KONNERUD MED UTLEID ENEBOLIG
Hauanveien 45, Drammen
SENTRUMSEIENDOM I BRAGERNES KVARTAL
Engene 15, Drammen
SENTRUMSEIENDOM KONGSBERG NÆRINGSSEKSJON (CA. 50 % AV EIENDOMMEN)
Thornesvei 3, Kongsberg
BYGGEKLAR NÆRINGSTOMT PÅ 6.500 KVM
Skrubbmoen 10, Skollenborg