Buskerud Næringsmegling

Properties for sale (in Norwegian only)

Types
SENTRUMSEIENDOM I BRAGERNES KVARTAL
Engene 15, Drammen
SENTRUMSEIENDOM KONGSBERG NÆRINGSSEKSJON (CA. 50 % AV EIENDOMMEN)
Thornesvei 3, Kongsberg
STOR UTVIKLINGSEIENDOM SENTRALT PÅ STRØMSØ I DRAMMEN
Aabysgate 6, Drammen
Kombinasjonseiendom med svært god profilering mellom Åmot og Prestfoss.
Sigdalsveien 450-452, Åmot
TIDLIGERE PLEIEHJEM I HOF
Hofveien 10, Hof
KOMBINASJONSBYGG MED BILVERKSTEDER OG LEILIGHET SENTRALT I MJØNDALEN
Tomtegata 1A, Mjøndalen
BOLIGUTVIKLINGSEIENDOM PÅ KONNERUD MED UTLEID ENEBOLIG
Hauanveien 45, Drammen
BYGGEKLAR NÆRINGSTOMT PÅ 6.500 KVM
Skrubbmoen 10, Skollenborg