Buskerud Næringsmegling

Properties for sale (in Norwegian only)

Types
Kombinasjonseiendom med forretningslokale og hybler- sentralt i Kongsberg
Bussedalen 11, Kongsberg