Buskerud Næringsmegling

Sandvollen 28, 430 m²

Solbergmoen
Kombinasjonseiendom verksted/ lager med kontor

Beskrivelse

Buskerud Næringsmegling AS har på vegne av Borgen Entreprenør AS fått i oppdrag å selge selskapet Sandvollen 28 AS org. nr. 919 946 660 hvor eiendommen Sandvollen 28, Gnr.45, Bnr. 1488 i Drammen kommune utgjør selskapets hovedaktivum.

Eiendommen består av en lager/ verksteddel og en nyere kontordel.

-Samlet tomteareal 853 kvm. (i tillegg eksklusiv bruksrett til uteområdet)
-BTA ca. 430 kvm.
-Lager/ verksted utgjør ca. 350 kvm. BTA
-Kontor utgjør ca. 80 kvm. BTA
- Borgen Entreprenør AS kan vurdere tilbakeleie av eiendommen i inntil 2 år.

Kombinert lager verkstedbygg oppført i 1965.
Lager verkstedsdel fremstår som slitt og må påregnes oppgradert.
Kontordel med kjøkken og spiseplass er oppgradert i 2018 og fremstår som tiltalende.
Oppgradert wc/ bad i tilknytning til kontordel.
Eiendommen har tidligere vært brukt som bilverksted.

Ansvarlig megler

Fredrik Smedaas

Ledig areal

Bruttoareal 430 m²
Type Verksted, Lager/Logistikk, Produksjon/Industri, Kombinasjonslokaler

Eiendomsinformasjon

Sandvollen 28, 3058 Solbergmoen

Gnr 245
Bnr 1488

Kontakt

Fredrik Smedaas

Mobil (+47) 90138053
E-post fredriksj@bnm.no

Saksnummer 1.23328