Buskerud Næringsmegling

Verkstedveien 14, 2777 m²

Hønefoss
Stor utviklingseiendom på Hensmoen i Hønefoss

Beskrivelse

Buskerud Næringsmegling AS har på vegne Tronrud Eiendom AS fått i oppdrag å selge eiendommen Verkstedveien 14 AS, gnr. 92, bnr. 138 på Hensmoen Industriområde i Ringerike Kommune.

-Samlet BTA ca. 2.777 kvm
-Kontor BTA ca. 1.093 kvm
-Lager BTA ca. 1.684 kvm (varmt/ uisolert)
-Samlet tomteareal: 11.339 kvm.

Eiendommen er beliggende på Hensmoen Industriområde ca. 7 min. kjøring fra Hønefoss sentrum.
Området består av både større produksjonsbedrifter, plasskrevende handelsvirksomhet i tillegg til annen lagervirksomhet.

Avstander:
Hønefoss Sentrum 7 min
Drammen Sentrum 1 t 10 min
Oslo Sentrum 1 t 10 min

Bebyggelse:
Hovedbygg Kontor:
Totalt 1092 kvm. fordelt med 663 kvm i første etasje og 430 kvm i 2etg.
Hovedbygg Lager:
Oppvarmet lagerdel 264 kvm. Uisolert lager 412 kvm.
2 stk. frittstående uisolerte lager på hhv. 682 kvm og 449 kvm

Inngjerdet, planert og opparbeidet eiendom med et samlet areal på 11.339 kvm. Eiendommen er dels asfaltert og gruslagt.
På eiendommen er det opparbeidet bilvaskplass med støpt plate på mark 6x 20 meter med avløp tilknyttet oljeutskiller.
I tilknytning til bilvaskeplassen er det oppført en liten isolert bod på ca. 7 kvm.
Boden er utstyrt med utslagsvask, punktavsug (forberedt for varmtvannsvasker) og varsler for oljeutskiller. Innlagt vann med Elvestad varmekabel.
Det er også oppført en oppkjøringsrampe på 4x 26 meter med høyde på 1,6 meter.

Antatt beregnet utbyggingspotensial på ca 628m²

Ledig areal

Bruttoareal 2777 m²
Type Produksjon/Industri, Kontor, Garasje/Parkering, Lager/Logistikk, Kombinasjonslokaler, Verksted

Eiendomsinformasjon

Verkstedveien 14, 3516 Hønefoss

Gnr 92
Bnr 138

Kontakt

Fredrik Smedaas

Mobil (+47) 90138053
E-post fredriksj@bnm.no

Saksnummer 1.23324