Buskerud Næringsmegling

Sandsværveien 114, 672 m²

Kongsberg

Sandsværveien 114 - Fullt utleid og moderne næringsbygg i Kongsberg.

Beskrivelse

BNM Realist Næringsmegling AS har fått i oppdrag å selge 100 % av aksjene i eiendomsselskap med hoved-eiendel Sandsværveien 114 i Kongsberg. Bygningsmassen er oppført i 2019 på 1428 kvm selveiertomt med et samlet bruttoareal (BTA) på 672 kvm fordelt på 2 etasjer. Bygningsmassen fremstår som helt ny og er i meget god teknisk stand. Eiendommen ligger med god profilering mot hovedveien få minutters kjøring fra Kongsberg sentrum i retning Notodden. Eiendommen er fullt utleid med en årlig leieinntekt på NOK 1.195.744,- (2022) + fellesutgifter og mva.

Innhold

Eiendommen fakta.

Tomt:
1428 kvm asfaltert selveiertomt med arealer for varehåndtering og parkering. Tinglyst avtale om felles avkjøring, adkomstrett og parkering med naboeiendommen som er en Circle K bensinstasjon.

Reguleringsforhold:
Eiendommen er regulert med formål varehandel og reparasjon av motorvogner.

Vei, vann, avløp:
Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Bebyggelse:
Bygningsmassen er oppført i stålkonstruksjon med isolerte stålkassetter på betong plate. Flatt tak som er tekket med fiberduk.
Bygget har et samlet bruttoareal (BTA) på ca. 672 kvm fordelt på 2 etasjer og fremstår som tilnærmet nytt med gode tekniske installasjoner.

Bygget inneholder:
Første etasje: Mottakelse/resepsjon, kontorer, tekniske rom, toalett, garderobe, gang og trapperom, samt verkstedarealer med 3 elektriske kjøreporter.
Andre etasje: Kontorer, møterom og spiserom/møterom, toalett, gang, teknisk rom og stort showrom.
Det er heis mellom 1 og 2 etasje, samt brannvarslingssystem som kan kobles direkte til brannvesen hvis ønskelig. Utvendig sky-basert kameraovervåkning.

Parkering:
Det er gode parkeringsforhold på eiendommen og i samarbeid med eier av naboeiendommen.
Oppvarming/ventilasjon:
Elektrisk oppvarming. Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

Leieforhold:
Det er til sammen 7 leieforhold i eiendommen, samt utleie av parkeringsplasser til Circle K.
Samlet leie i 2022 utgjør NOK 1.195.744,- + felleskostnader og mva.

Forurensing:
Det er ikke registrert grunnforurensing i offentlige registre.

Ferdigattest:
Det foreligger ferdigattest.

Kommunale utgifter:
Kommunale gebyrer (vann, avløp og eiendomsskatt) kr. 37.376,- (2021).

Konsesjon:
Erverv av eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Heftelser og servitutter:
Se utskrift av grunnboken og tinglyste heftelser.

Beliggenhet:
Eiendommen ligger vest for Kongsberg sentrum langs den tidligere hovedveien mellom Kongsberg og Notodden, nær Kongsberg Teknologipark. Det er svært god profilering mot hovedveien.
Kongsberg er en teknologiby med over 26.000 innbyggere og har et variert utdanningstilbud og næringsliv.
Det er ca. 40 minutters kjøring til Drammen og ca. 75 minutters kjøring til Oslo

Salgsprosess:
Hjemmelshaver til eiendommen er i dag Hem Eiendom AS. Eiendommen blir utfisjonert i eget singel-purpose aksjeselskap og det er 100 % av aksjene i det nye selskapet som er salgsobjektet. Selger vil deretter være Hem Eiendom AS. Selger utfører og dekker alle kostnader i forbindelse med utfisjonering, selskapsetablering og hjemmelsoverføring til målselskapet.
Kjøpet baseres eiendomsverdi med fradrag for negative- og med tillegg for positive balanseposter i åpningsbalansen.

Ledig areal

Bruttoareal 672 m²
Type Kombinasjonslokaler

Eiendomsinformasjon

Sandsværveien 114, 3616 Kongsberg

Gnr 7375
Bnr 33

Kontakt

Fredrik A. Haaning

Telefonnummer (+47) 91520905
E-post fredrik@bnm.no

Saksnummer 1.22237