Buskerud Næringsmegling

Frydenhaugveien 2, 2350 m²

Drammen

Fullt utleid utviklingseiendom på Bangeløkka i Drammen

Fasiliteter

  • Alarm
  • Bredbåndstilknytning
  • Garasje/P-plass
  • Heis
  • Kantine
  • Kjøreport

Beskrivelse

BNM Realist Næringsmegling AS har fått i oppdrag å selge 100 % av aksjene i Hansen Eiendom AS, org. nr. 912 402 495 som eier eiendommen Frydenhaugveien 2, gnr. 111, bnr. 200 i Drammen kommune. Eiendommen har en sentral beliggenhet på Bangeløkka i umiddelbar nærhet til påkjøringen til E-18 i et område med stor utvikling. Tomtearealet er på 2595,4 kvm og bygningsarealet er på ca. 2350 kvm BTA fordelt på 2 etasjer og kjeller. Eiendommen er i dag fullt utleid til Hansen Røkeri AS frem til 2026.

Bygningsmassen er oppført i 1950/52 og er påbygget og modernisert i etapper. Først i 1958, deretter i 1989 og senest i 2000. Bærende konstruksjoner er i betong med betonggulv i kjeller og armert betong i etasjeskiller. Yttervegger i lettbetong/tegl som utvendig er forblendet med teglstein. Tak i treverk/stål. Aluminiumsvinduer med isolerglass fra 1989. Nyeste del fra 1989 er oppført i betong og stålkonstruksjoner.

Adkomst

Eiendommen ligger sentralt på Bangeløkka – Drammen syd (Strømsø) i nærings- og handelsområde i sterk utvikling. Blandt selskapene som er etablert i området er: Elkjøp, Power, Riis Bilglass, Tesla, OBOS Block Watne, Ellingsen Møbler, Ingeniør Ivar Pettersen AS, GK Inneklima mm.

Standard

OPPVARMING/VENTILASJON:
Varme fra sentralvarmeanlegg med oljefyrt kjele og elektrokjele. Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og varmeveksler.


Innhold

Kjeller på ca. 700 kvm BTA inneholder trappegang med vareheis og heismaskinrom, tilfluktsrom(lager), kjølemaskinrom, lagerrom med 2 eldre røykovner, lagerrom, fyrrom, 2 produksjonsrom, kjølerom, garderobe med wc og dusj, arkivrom.

Første etasje på ca. 810 kvm BTA inneholder vindfang med gang til ekspedisjons kontor, trapp til 2. etg., heis, ekspedisjon med overdekket rampe i betong, produksjonsrom med 2 røykovner, 2 store kjølerom, fryserom, trappegang med vareheis og port, stort åpent fryserom med kjøreport.

Andre etasje på ca. 840 kvm BTA inneholder trappegang, 2 kontorer, arkiv, garderobe m/wc og dusj, spiserom, møterom, HC-toalett, produksjonslokaler med pakkeri, fiskematkjøkken, ventilasjonsrom, rom for flislagring, 2 kjølerom, trappegang med vareheis, uisolert emballasje lager.

Diverse

TOMT: 2595,4 kvm selveiertomt med store asfalterte utearealer for varehåndtering og parkering.

REGULERINGSFORHOLD: Eiendommen er uregulert, men omfattes av sentrumsplanen for Drammen. I området, som omfatter eiendommen (S81A) tillates kontor, lett industrivirksomhet og håndverksvirksomhet, samt handel med plasskrevende varer så som motorkjøretøyer, møbler, byggevarer og hvite- og brunevarer. Maksimal gesimshøyde er inntil 10 meter.

VANN OG AVLØP Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

LEIEFORHOLD: Eiendommen er i sin helhet utleid til Hansen Røkeri AS. Leieavtalen løper til 31.12.2026, men med 18 måneders ensidig oppsigelsesrett for leietaker. Årlig leie, forutsatt 2 % KPI pr. år, er avtalt til:
2022: NOK 1.428.000,- + mva
2023:NOK 1.558.560,- + mva
2024: NOK 1.793.731,- + mva
2025: NOK 2.237.606,- + mva
2026: NOK 2.282.358,- + mva

I tillegg betaler leietaker for eiendommens driftsutgifter.

UTVIKLINGSPOTENSIAL: Eiendommen ligger i et transformasjonsområde og kan utnyttes både ved bruk av eksisterende bebyggelse, tilbygg/nybygg eller ved sanering av eksisterende bebyggelse for annen bruk av eiendommen.

FORURENSING: Det er ikke registrert grunnforurensing i offentlige registre. FERDIGATTEST: Det foreligger brukstillatelser for bebyggelsen.

KOMMUNALE UTGIFTER: Kommunale gebyrer (vann og avløp) NOK 135.580,- (prognose 2021). Kostnaden dekkes i sin helhet av leietaker.

KONSESJON: Erverv av eiendommen er ikke konsesjonspliktig.


Ledig areal

Bruttoareal 2350 m²
Type Kontor, Produksjon/Industri, Lager/Logistikk, Kombinasjonslokaler, Garasje/Parkering

Eiendomsinformasjon

Frydenhaugveien 2, 3041 Drammen

Gnr 111
Bnr 200

Kontakt

Fredrik A. Haaning

Telefonnummer (+47) 91520905
E-post fredrik@bnm.no

Fredrik Smedaas

Telefonnummer (+47) 90138053
E-post fs@bnm.no

Saksnummer 244550738