Buskerud Næringsmegling

Sporpindveien 7, 10300 m²

Åmot

Industrieiendom med stort utviklingspotensial på Åmot i Modum kommune

Beskrivelse

BNM Realist Næringsmegling AS har i samarbeid med Cushman & Wakefield fått i oppdrag å forestå salg av Sporpindveien 7 i Åmot på vegne av Elko AS som eier og driver virksomheten på eiendommen i dag. Virksomheten skal flyttes og eiendommen ledigstilles primo 2022. Salgsobjektet består av hoved- eiendommen med fabrikkbygning som selges som overdragelse av 100 % av selskapsandeler i nyopprettet singel-purpose aksjeselskap samt 6 ubebygde tomter som gjennomføres som eiendomssalg. 

Samlet prisantydning for selskapsandeler og eiendommer (eiendomsverdi) MNOK 95.


Adkomst

Eiendommen ligger på Sporpind Industriområde, rett nord for Åmot sentrum ca. 45 min. kjøring fra Drammen og 1,5 time fra Oslo. Av andre virksomheter i området kan nevnes Modulvegger AS, Splitkon AS og Modum Glassindustri AS.


Innhold

Bygningsmassen har et totalareal på ca. 10.300 kvm BTA fordelt på 2 etg. og tilbygg. Bygningsmassen er oppført i flere faser; 1969/70, 1974 og 2000. I all hovedsak betongkonstruksjoner. Eiendommen er  produksjonsanlegg for ELKO AS som produserer elektriske komponenter og er tilpasset dette formålet. Bygningsmassen er godt vedlikeholdt og fremstår som et tidsmessig industrianlegg med produksjonshaller,  lager og administrative funksjoner.Tomtearealene

Tomten med dagens byggningsmasse er på 29,958 kvm. I tillegg 6 små, ubebygde tomter på tilsammen 8452 kvm. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til industriformål med tillhørende anlegg.


Ledig areal

Bruttoareal 10300 m²
Type Produksjon/Industri, Lager/Logistikk, Andre

Eiendomsinformasjon

Sporpindveien 7, 3340 Åmot

Gnr 49
Bnr 21

Kontakt

Fredrik A. Haaning

Mobil +47 915 20 905
E-post fredrik@bnm.no

Saksnummer 218395335