Buskerud Næringsmegling

Stubberudveien 76, 700 m²

Drammen

Nærings-/utviklingseiendom på Konnerud i Drammen

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass
  • Kjøreport

Beskrivelse

BNM Realist Næringsmegling AS har fått i oppdrag å selge Stubberudveien 76 på Konnerud. Eiendommen ligger nær Stordammen få minutters kjøring fra Konnerud sentrum. Selveiende tomt på 2752 kvm med adkomst fra både Stubberudveien og Grubegata. Bygningsmassen er på ca. 700 kvm BTA og er innredet med lager-/produksjonslokaler og kontorer. 2 etg. har vært benyttet både til bolig og kontorvirksomhet. Eiendommen er velegnet til næringsvirksomhet eller som grunnlag for nytt boligprosjekt.


Adkomst

Eiendommen ligger på Konnerud i Drammen kommune som i dag har over 100.000 innbyggere. Det bor over 10.000 personer på Konnerud som er en av de største bydelene i Drammen by. Konnerud er i all hovedsak en boligdestinasjon, men det er også et bredt servicetilbud og en god del næringsvirksomhet i bydelen. Det er gåavstand til skoler, barnehager og gode servicetilbud. Konnerud skal videreutvikles og det er nettopp vedtatt en sentrumsplan som vil føre til økt aktivitet og vesentlig nybygging. Det er 5 minutters kjøring til Drammen sentrum.


Innhold

Den eldste delen av bebyggelsen er oppført i 1935 og senere påbygget i 1969. Bebyggelsen er oppført i betong/lettbetong og bindingsverk med støpt dekke mellom underetasje og 1. etasje i den delen som ble oppført i 1969. Utvendige vegger er trepanel og murpuss.

Kjeller på ca. 25 kvm inneholdende: Trappegang, tilfluktsrom/lager (takhøyde 2,4 m).

1. etg. på ca. 140 kvm BTA inneholdende: Inngang til gang, div. lagerrom, 2 verkstedrom, dusjbad/WC og fyrrom, samt trapp og to heisesjakter.

1. etg. på ca. 180 kvm BTA inneholdende: Kontor- og lagerlokaler, med 2 kontorer, spiserom med kjøkken, samt dusjbad/WC.

1. etg. på ca. 120 kvm BTA inneholdende: Verksted med smøregrav og 2 kjøreporter.

2.etg. på ca. 160 kvm BTA inneholdende: Åpent lokale, lagerrom med port til bakre gårdsplass, to heisesjakter.

3. etg. på ca. 100 kvm BTA inneholdende: Trappegang, gang, 4 rom, kjøkken og bad (har vårt benyttet både som kontorer og til bolig).                                               

Kaldt loft (adgang med stige fra 3. etg.).

Eldre garasjebygg med grunnflate på ca. 36 kvm BTA i tomtegrense mot vest.

Oppvarming med oljefyr og elektrokjele. Oljefyren har ikke vært benyttet de senere årene og kan benyttes ved oppgradering til bio-olje. Uten oppgradering til bio-olje er anlegget pålagt sanert.

Hoveddelen av bebyggelsen er ledigstilt før salg, men det er 2 mindre, løpende leieforhold med en bokseklubb i kjeller og et midlertidig lager i den den delen av bygningsmassen som har kjøreporter. 


Tomt

Tomt:

2752 kvm selveiertomt med adkomst fra både Stubberudveien og Grubegata. Det er store utearealer (adkomst, lagrings- og parkeringsarealer) på 2 sider av bebyggelsen. Disse er henholdsvis asfaltert og gruset. Adkomstveg fra Grubegata inngår som del av tomtearealet.

 Reguleringsforhold:

Eiendommen er uregulert, men er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse. Ved omdisponering til boligformål må det påregnes regulering av eiendommen.

Vei, vann, avløp:

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Det er stor kapasitet på vann inn til bygningsmassen i forbindelse med tidligere produksjonsvirksomhet.


Ledig areal

Bruttoareal 700 m²
Type Produksjon/Industri, Lager/Logistikk, Kombinasjonslokaler, Andre

Eiendomsinformasjon

Stubberudveien 76, 3031 Drammen

Gnr 83
Bnr 58

Kontakt

Fredrik A. Haaning

Mobil +47 915 20 905
E-post fredrik@bnm.no

Saksnummer 198824818