Buskerud Næringsmegling

Nybruveien 5, 300 m²

Krokstadelva

Enkel bygningsmasse på fantastisk profilert tomt- Til salgs!

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass

Beskrivelse

Meget spennende og godt profilert eiendom beliggende i veletablert og populært handelsområde i Krokstadelva. Kort vei til av/- påkjøring til hovedfartsåren mot både Drammen, Mjøndalen, og Kongsberg. Attraktivt handelsområde med Price Club og Kiwi som en av de nærmeste naboene til eiendommen.

- Opparbeidet næringstomt som ikke er regulert.

- Offentlig vann og avløp.

- Hele tomten benyttes i dag av eier til hagesenter. Eiendommen selges fri for leietakere.

- Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til forretninger, framtidig.

- Tomt: Eiet tomt på 2.323 kvm.


Adkomst

Eiendommen er beliggende ved hovedfartsåren til både Krokstadelven, Solbergelva, Mjøndalen, Hokksund og Kongsberg. Eiendommen er næringsområde for handel for ca. 13.000 innbyggere samtidig som den er godt eksponert mot Riksvei 283 mellom Drammen og Hokksund. Årsdøgntrafikken forbi eiendommen ligger på ca. 20.000 biler som gjør tilgjengeligheten stor for mange forbikjørende.


Ledig areal

Bruttoareal 300 m²
Type Butikk/Handel, Kombinasjonslokaler

Eiendomsinformasjon

Nybruveien 5, 3055 Krokstadelva

Gnr 242
Bnr 127

Kontakt

Thomas Larsen

Mobil +47 920 11 800
E-post thomas@bnm.no

Ola Wang

Mobil +47 980 75 703
E-post ola@bnm.no

Saksnummer 198595220