Buskerud Næringsmegling

Kongsbergveien 411, Notodden

Notodden

3 måls næringstomt ved E-134 i Notodden

Adkomst

Tomten ligger i umiddelbar nærhet av E-134 (Kongsbergveien), få minutters kjøring fra Notodden sentrum nær Goasholt Gjennvinningsmottak. Det er etablert skjermingsbelte mellom tomten og E-134 slik at det ikke er profilering mot veien.

Reguleringsforhold, vei, vann og avløp

Regulert til industriell virksomhet i 1993. Bruksareal på bygningsmasse skal ikke overskride 60% av tomtearealet. Dette innebærer at det kan oppføres bygg med bruksareal på 1800 kvm.

Vei, vann og avløp:
Kommunalt vann og avløp i umiddelbar nærhet. Stikkvei fra E-134 til eiendommen.

Ledig areal

Eiendomsinformasjon

Kongsbergveien 411, 3684 Notodden

Gnr 43
Bnr 173

Kontakt

Fredrik A. Haaning

Mobil +47 915 20 905
E-post fredrik@bnm.no

Saksnummer 197864720