Buskerud Næringsmegling

Tollbugata 46, 737 m²

Drammen

Historisk sentrumseiendom ved Clarion Hotel Tollboden på Strømsø i Drammen

Adkomst

Eiendommen ligger vis a`vis Clarion Hotel Tollboden på Strømsø i historisk sentrumsområde med gangavstand til Drammen jernbanestasjon.


Standard

Sentralt beliggende kontoreiendom oppført ca. 1710 (Scheitliegården) i historisk område med Clarion Hotel Tollboden vis a`vis . Fulstendig modernisert og med tilbygg i 1990. Bebyggelsen er i verneklasse A.
Bruttoareal på ca. 686 kvm (BTA) + noe kjeller, samt garasjeseksjon på 51 kvm BTA med plass til 3 biler.

Bebyggelsen er innredet med kontorer, møterom og sosiale rom som i sin helhet er utleid til Stiftelsen Blå Kors Drammen. Leiekontrakten løper til 1. april 2022 med rett til fornyelse i 5 år på markedsmessige vilkår.
Leietaker har investert betydlige beløp i eiendommen og har derfor en relativ lav leiebelastning frem til 2022. Leiesummen blir imidlertid fra 1. januar 2020 ca. NOK 555.264,- pr. år + driftsutgifter.
Leietaker er ikke merverdiavgiftspliktig.

2 av parkeringsplassene i garasjeseksjonen er utleid for til sammen NOK 12.000,- pr. år. 1 plass er inkludert i leieavtalen til Blå Kors Drammen.

Eiendommen er seksjonert i 4 eierseksjoner hvorav 2 boligseksjoner i separat bygg over garasjeseksjonen ikke inngår som del av salget. Utearealet i tilknytning til hovedbygget (seksjon 1) tilligger denne seksjonen som eksklusiv tilleggsdel.


Ledig areal

Bruttoareal 737 m²
Type Kontor

Eiendomsinformasjon

Tollbugata 46, 3044 Drammen

Gnr 110
Bnr 577

Kontakt

Fredrik A. Haaning

Mobil +47 915 20 905
E-post fredrik@bnm.no

Saksnummer 197126555