Buskerud Næringsmegling

Fabrikkveien 55, 6954 m²

Geithus

Produksjonseiendom med 15 års leiekontrakt

Beskrivelse

BNM Realist Næringsmegling AS har på vegne av Eken Eiendom AS fått i oppdrag å selge selskapet Modum Glassindustri Eiendom AS hvor eiendommen Fabrikkveien 55, gnr. 43, bnr. 218 utgjør selskapets hovedaktivum. Produksjonsbedriften Modum Glassindustri AS er leietaker på hele eiendommen.

-              Samlet BTA 6.954 kvm

-              Samlet tomteareal  41.705 kvm.

-              Leie 2020 NOK 3.250.000,-

-              Utløp leielkontrakt 01.01.2035

Leieobjektets bygninger utgjør totalt ca. 6.954 m2. BTA inkl. byggets fellesareal og tekniske rom.


xStandard

Bygningsmassen ble påbygget og tilpasset produksjonen til Modum Glassindustri med blant annet nytt støpt gulv i hele fabrikken, utskifting av ventilasjon, oppvarmingskilder, lyskilder, etablering av porter og oppgradering av kontorarealer til datidens standard.

I løpet av 2019 ble samtlige vinduer i fabrikken skiftes ut til nye aluminiumsvinduer m/solkontroll på solbelastede områder.

Taket på fabrikken er nylig tekket om (2019) med ny takpapp.


Tomt

Eiendommen som omfattes av salget består av to gårds og bruksnummer og har et samlet tomteareal på 41.705 kvm. Tomten hvor bygningsmassen er oppført er opparbeidet med asfalterte transport og parkeringsområder og har et samlet tomteareal på 31.146 kvm. Tilliggende nabotomt er ubebygget flat tomt på 10.559 kvm og prises separat (se prospekt). 

Ledig areal

Bruttoareal 6954 m²
Type Produksjon/Industri

Eiendomsinformasjon

Fabrikkveien 55, 3360 Geithus

Gnr 43
Bnr 218

Kontakt

Fredrik Smedaas

Mobil +47 901 38 053
E-post fs@bnm.no

Saksnummer 178139005