Buskerud Næringsmegling

Albumsgate 11, 680 m²

Drammen

Sentrumsgård Bragernes, 5 leiligheter og legekontor

Beskrivelse

BNM Realist Næringsmegling AS har på vegne av AMBO AS fått i oppdrag å selge 100 % av aksjene i selskapet Albumsgate 11 AS hvor eiendommen Albumsgate 11, gnr. 114, bnr. 8 i Drammen kommune utgjør selskapets hovedaktivum. 

Eiendommen består av 5 utleide leiligheter og legekontor som disponerer 1etasje og u etasje.

-          Samlet BTA 680 kvm

-          Samlet tomteareal 823 kvm.

-          4 store garasjeplasser (ca. 70 kvm)

-          Estimert leie 2020 NOK 1.384.000,-

BEBYGGELSE

Bebyggelsen har et samlet bruttoareal på 680 kvm BTA fordelt på hovedbygg med 3 etasjer og underetasje, samt sidebygg med 1 leilighet, 4 garasjeplasser m/  terrasse på ca 70 kvm. på taket av garasjeanlegget. Hele eiendommen er utleid pr. april 2020.  

Leilighetenes størrelse varierer i området 50- 60 kvm.

Legekontoret disponerer ca. 350 kvm. Arealene er ca. angivelser, ikke oppmålt.  

INNTEKTSOVERSIKT

Samlet estimert årlig leie 2020 utgjør NOK 1.384.085,- 

Leilighetene har en gjennomsnittlig leieinntekt på Kr. 11.600,- pr. mnd.

Høyeste leienivå er 13.300,- pr. mnd. og 10.100,- pr. mnd. er det laveste.  

Estimerte eierkostnader for 2020 utgjør NOK : ca. 55.000,-.


xStandard

Vakker bygård oppført i 1872 med sidebygg oppført ca. 1900. Rehablitert og ombygget i 1993/94. Tilbygget garasje med overliggende terrasse i 1996.


Ledig areal

Bruttoareal 680 m²
Type Kontor, Bygård/Flermannsbolig

Eiendomsinformasjon

Albumsgate 11, 3016 Drammen

Gnr 114
Bnr 8

Kontakt

Fredrik Smedaas

Mobil +47 901 38 053
E-post fs@bnm.no

Fredrik A. Haaning

Mobil +47 915 20 905
E-post fredrik@bnm.no

Saksnummer 178133806