Buskerud Næringsmegling

Hauanveien 45, Drammen

Drammen

Boligutviklingseiendom på Konnerud med utleid enebolig

Beliggenhet

Buskerud Næringsmegling AS har på vegne av Struktur Eiendom AS fått i oppdrag å selge selskapet Hauanveien 45 AS Org. nr. (selskap under stiftelse) hvor eiendommen Hauanveien 45, gnr. 81 bnr. 83, 378, 379, 380, og 381 i Drammen Kommune vil utgjør selskapets hovedaktivum.
Hauanveien 45 AS er under etablering og fisjonsprosessen vil være klar i løpet av januar/ februar 2019.
Eiendommen omfatter en oppgradert enebolig med frittstående dobbelgarasje Hauanveien 45 og 3 stk. fradelte bolig tomter. Ingen annen bebyggelse på eiendommene.
Leieinntekter fra eneboligen utgjør kr. 211.200,- pr. år.(standard husleieavtale).

Beliggenhet
Beliggende i et meget attraktivt boligområde med spredt villabebyggelse. Området har utsikt mot Stordammen som er et velkjent friområde på Konnerud. I umiddelbar nærhet finner du barneskole, barnehage, butikker, bussforbindelse og badeplass. Et ettertraktet boligområde.
Det er kun noen hundre meter til Konnerud handelssentrum som har et godt utvalg i nærbutikker, bank, post, tannlege, lege, kafe mm.
Konnerud er blant annet kjent for flott og lett tilgjengelige turterreng - med et stort utvalg stier og flotte oppkjørte skiløyper på vinterstid. Idrettsanlegget på Konnerud med innendørshall, skistadion, fotball- og håndballbaner samt skøytebaner om vinteren ligger i gangavstand. Eiendommen ligger sydvendt og har gunstige solforhold, sol fra morgen til kveld.
KOLLEKTIVTRANSPORT
Svært gode bussforbindelser til Drammen sentrum som er et sentralt knutepunkt for kommunikasjon både med videre bussforbindelser og tog.
Fra Drammen ligger Oslo kun 35 minutter unna, det går mer enn 100 tog hver dag og 2 internasjonale flyplasser kun én time unna: Gardermoen og Torp.
FLYTOGET
Flytoget har endestasjon i Drammen og bruker bare 60 minutter til Gardermoen.

HANDLEGATER
Drammen sentrum byr på et rikt utvalg av forretninger, alt du forventer å finne i et velutviklet handelssentrum. Midt i byen finner du to større kjøpesentre og et vell av spesialforretninger. Schwenckegata er den store møteplassen for alle som er interessert i mote og trender.

BRAGERNES TORG
Torget på Bragernes ivaretar en rekke bymessige funksjoner, og er møteplass, handelstorg og festplass.
DRAMMEN
Elvebyen Drammen er den største byen i Buskerud fylke med ca 63 000 innbyggere, men regionhovedstad for et område med 150 000 innbyggere. Byen vokser kraftig i folketall og i 2020 vil kommunene Nedre Eiker og Svelvik bli en del av byen som da vil telle ca. 100.000 innbyggere. Byen byr på et rikt folkeliv med et aktivt sentrum med en flott elv som har blitt renset og elvebreddene er opparbeidet med parker og turstier.

Standard

EIENDOMMEN
Bebyggelse/ innhold- standard
Bolig med BTA på 189 kvm med tomt på 710 kvm. som innehar følgende:
1 etg: Vindfang, hall/ trapperom, toalett, vaskerom, kjøkken, spisestue, stue med utgang til delvis overbygd terrasse og hage.
2 etg: Trapperom/ gang 4 soverom, bad/ wc og bod.
Kjeller er innredet med 2 boder.
Frittliggende dobbelgarasje.
Boligen holder en god standard, følgende arbeider er gjort i senere tid:
Ny kledning, tak er tekket med stålplater, de fleste vinduene er skiftet, mye av røropplegg inne i huset er skiftet, el anlegg er stedvis oppgradert, ny innmat i sikringsskap.
Nyere kjøkken og bad samt ny terrasse.
Reguleringsplan/ Tomter
Ubebygde tomter på hhv. 600 kvm. 600 kvm. og 688 kvm. (arealene er ca. areal), adkomst til tomtene ligger på eget gnr./bnr. (81/381) og har et areal på 339 kvm.
Området er uregulert men avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanes arealdel.
For å kunne opprettholde kvotetildeling i 2019 må det søkes om bygging i løpet av 2019. Dokumentasjon ligger vedlagt.
Konnerudkvote
Nedenstående er hentet fra Drammen kommune sine hjemmesider:
Hvis du skal bygge ny bolig (ny boenhet) på Konnerud må du være klar over at det er kvotetildeling, og på deler av Konnerud er det ikke lov å bygge nye boenheter.
Innenfor bydelen Konnerud og i Skoger bydel nord for Vestbygda skole tillates ikke utbygd mer enn 20 boliger/boligenheter pr. år inntil nødvendig veikapasitet er etablert (Tilfartsveivest/Tilfartsvei Konnerud).
Konnerudkvoten fordeles med 50 % på feltutbygging og 50 % på fortetting. Fortettingsprosjekter skal være eneboligbebyggelse lokalisert i eksisterende boligområder.
Eneboligen kan ha hybelleilighet inntil 50 kvm T-BRA.
Byggekvote tildeles ved rammetillatelse (to-trinns søknad) eller ved tillatelse til tiltak (ett-trinns søknad) og byggekvote tildeles fortløpende i forhold til når komplett byggesøknad er mottatt i kommunen. Når tilgjengelig byggekvote er brukt opp i det enkelte år avslås byggesøknadene.
Avslåtte byggesøknader kan plasseres i kø dersom søkeren ber om det.
Byggekvoter som ikke brukes opp det enkelte år overføres til neste år.
Mer info finnes på Drammen kommune sine hjemmesider. Søk på Konnerudkvote.

Ledig areal

Type Andre, Bygård/Flermannsbolig

Eiendomsinformasjon

Hauanveien 45, 3031 Drammen

Gnr 81
Bnr 83

Kontakt

Fredrik Smedaas

Mobil +47 901 38 053
E-post fredriksj@bnm.no

Saksnummer 1000113