Buskerud Næringsmegling

Thornesvei 3, 1162 m²

Kongsberg

SENTRUMSEIENDOM KONGSBERG NÆRINGSSEKSJON (CA. 50 % AV EIENDOMMEN)

Beskrivelse

Bebyggelsen er oppført i 3 etasjer og kjeller. Bebyggelsen er fundamentert med betongsåler på fast grunn med grunnmur i betong.

Betong i alle dekker.

Yttervegger i teglstein/betong og bindingsverk i tre.

Saltak med takstein.

Tomt: 1734 kvm selveiertomt med gode parkeringsarealer og gårdsplass.  

Næringsdel har eget tomte/parkeringsområde som tilleggsdel, øvrige arealer er felles arealer. 

Det er plass for ytterligere bebyggelse på tomten, men dette må avklares med de øvrige seksjonseierne.


Adkomst

Sentral beliggenhet på vestsiden av Lågen nær Kongsberg Kirke, Myntverket, Kongsberg Kunnskapspark mm.

Svært god atkomst og profilering.


xStandard

Byggeår:  1970

Modernisert:  Påbygget 2002, med 4 selveier boliger.

Rehabilitert i 2018.

Bruttoareal:  Utleid: 1021 kvm BTA

Totalareal: 1162 kvm BTA

Eiendommen fremstår som velholdt og det er investert i vesentlige oppgraderinger.

Vinduer: 2 lags isolerglass

Vegger: Malte flater og glassfiberstrie.

Gulv: Betong, teppefliser og vinyl.

Heis fra kjeller til 3. etg.

Alarmanlegg med direkte varsling til vaktselskap.


Innhold

Kjeller: Enkle kontorrom, spiserom, toaletter, garderober, tilfluktsrom, gangarealer datasenter og tekniske rom.

Første og andre etg: Kontorlokaler med åpne og lukkede løsninger.


Diverse

Fyring/ ventilasjon: Vannbåren varme fra el. kjele og oljekjele.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning og kjøling. 

Parkring: Seksjonen har dobbeltgarasje på 44 kvm BTA som tilleggsdel. For øvrig gode parkeringsarealer på eksklusivt tomteareal avsatt i seksjoneringsbegjæring.

Eiendommen har energimerke D.

 

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen er regulert til sentrumsformål og ligger i hensynssone for bevaring av kulturmiljø og i gul støysone.


Ledig areal

Bruttoareal 1162 m²
Type Kontor

Eiendomsinformasjon

Thornesvei 3, 3603 Kongsberg

Gnr 7047
Bnr 3

Kontakt

Fredrik Smedaas Johnson

Mobil +47 901 38 053
E-post fredriksj@bnm.no

Saksnummer 120589552