Buskerud Næringsmegling

Historie

Buskerud Næringsmegling AS ble etablert av eiendomsmegler Fredrik A. Haaning i 1999 som et rent næringsmeglings-foretak.

Selskapet har hatt en jevn og god utvikling med fokus på langsiktige relasjoner og høy grad av fagkunnskap og lokalkunnskap om eiendomsmarkedet i Drammensregionen.

Buskerud Næringsmegling AS har i dag 6 ansatte med lang og sammensatt erfaring i eiendomsmarkedet.

Visjon

Buskerud Næringsmegling AS skal være et frittstående og alliansefritt næringsmeglerselskap med høy etisk standard og forutsigbarhet.

Buskerud Næringsmegling AS skal være den foretrukne samarbeidspartner når det gjelder næringseiendom i søndre Buskerud og nordre Vestfold.

Buskerud Næringsmegling AS skal til enhver tid tilby tjenester som etterspørres av profesjonelle aktører i markedet.

Buskerud Næringsmegling AS skal arbeide for langsiktige relasjoner med gode kunder basert på tjenestenes kvalitet og pris.

Ansatte

Fredrik A. Haaning

Fredrik A. Haaning

Næringseiendomsmegler MNEF/SN, daglig leder Mobil: 915 20 905
E-post: fredrik@bnm.no

31 års erfaring som eiendomsmegler hvorav siste 18 år med næringseiendom. Arbeider med alle fagområder i bedriften og har gjennomført Norges eneste tilgjengelige utdanning innen næringsmegling.

Mariann Inderberg

Mariann Inderberg

Forvalter / Daglig leder i BNM Colliers Forvaltning AS Mobil: 482 43 761
Telefonnummer: 32 23 49 14
E-post: mariann@bnm.no

Mange års erfaring som eiendomsforvalter i Prosjekt & Eiendomsservice AS og Sparebanken Øst Eiendom AS. Har også arbeidet med strategisk HR-rådgivning i Fønix Kompetanse AS.

Betty Selbo

Betty Selbo

Salgssekretær E-post: betty@bnm.no

20 års erfaring som salgssekretær innen eiendomsmegling i Drammensområdet. Utdannet teknisk tegner og arbeidet tidligere blant annet i Ticon AS. Arbeider blant annet med kundebehandling, sentralbord, regnskapsførsel og produksjon av selskapets materiell.

Fredrik Smedaas Johnson

Fredrik Smedaas Johnson

Næringseiendomsmegler MNEF Mobil: 901 38 053
E-post: fredriksj@bnm.no

20 års erfaring som eiendomsmegler i Drammensområdet hvorav de siste 16 år i arbeid med næringseiendom. Bred erfaring med omsetning av eiendomsaksjeselskaper og fast eiendom organisert i andre eierformer.

Paul-André Lefranc

Paul-André Lefranc

Næringseiendomsmegler MNEF Mobil: 957 87 201
E-post: paul-andre@bnm.no

Erfaring fra boligmegling i Oslo både hos Aktiv Eiendomsmegling AS og Eie Eiendomsmegling AS. Erfaring fra leietaker- og flytterådgivning i NEAS ASA. Arbeidet som næringseiendomsmegler i Buskerud Næringsmegling AS i 5 år og arbeider hovedsakelig med utleie av lokaler og eiendommer.

Lisbeth Groth

Lisbeth Groth

Oppgjørs- og regnskapsansvarlig Mobil: 472 93 219
E-post: lisbeth@bnm.no

Registrert Regnskapsfører med mange års erfaring fra regnskapsførsel innen entreprenørbransjen og andre virksomheter.
Ansvarlig for gjennomføring av oppgjør i forbindelse med transaksjoner, klient- og driftsregnskap.