Buskerud Næringsmegling

Rosenkrantzgata 61, 500 - 1000 m²

Drammen
Kombinasjonslokaler med sentral beliggenhet og god profilering mot Rosenkrantzgata

Arealspesifikasjon

1. etg: 500 kvm Kontor
1. etg: 500 kvm Lager

Beskrivelse

Vi har nå for Fevang Eiendom AS attraktive og fleksible lokaler i eiendommen Rosentrantzgata 61 til leie. Ledig areal består av kontorlokaler i eiendommens 2 og 3.etg. Eiendommen er beliggende med fantastiske profileringsmuligheter i større sentrumsnær eiendom på Bragernessiden av Drammen. Eiendommen representerer en klassisk eiendom bestående av både forretninger, lager og kontorlokaler, og holder en god standard med fleksible innredningsmuligheter.
Pga. størrelse og mange muligheter, vil det med jevne mellomrom være muligheter for bytte av arealer dersom behov for større eller mindre arealer melder seg. Tradisjonelt sett har dette vist seg å fungere fint både for leietakerne og utleier i denne eiendommen. Meget gode profileringsmuligheter mot godt velkjente Rosenkrantzgata.

Arealspesifikasjon:
Areal 1: 25 kvm kontor- 2.etg.
Areal 2: 255 kvm kontor- 2.etg.
Areal 3: 200 kvm kontor- 2.etg.
Areal 4: 50 kvm kontor- 2.etg.

Parkering
Gode parkeringsmuligheter for både ansatte og kunder på eiendommen.

Beliggenhet
Meget sentrumsnær beliggenhet, som en av de nærmeste naboer til hovednedløp/ utløp Bragernesås- tunnelen mot Lier/Oslo/Drøbak. Enkel adkomst via hovedgjennomfartsåre Rosenkrantzgata. både til og fra eiendommen. Gode offentlige kommunikasjonsmuligheter i umiddelbar nærhet av eiendommen, samt gangavstand til Gulskogen stasjon.

Standard
Eiendommen holder en generelt god standard, med lyse, tiltalende og velholdte såvel utleiearealer som fellesarealer. Hovedsakelig laminat på gulv og malte gipsvegger, samt systemhimling i tak med innfelt belysning. Ventilasjon med kjøling. Alarm med adgangskontroll utenom kontortid ved hovedinngang. Heis i bygget som tar opptil 1000 kg.

Ledig areal

Bruttoareal 500 - 1000 m²
Type Kontor

Eiendomsinformasjon

Rosenkrantzgata 61, 3018 Drammen

Gnr 115
Bnr 573

Kontakt

Thomas Larsen

Mobil (+47) 92011800
E-post thomas@bnm.no

Saksnummer 1.23345