Buskerud Næringsmegling

Sankt Hallvards vei 12, 3933 m²

Lierstranda
Handel/ Lagereiendom med sentral beliggenhet i Lier

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass
  • Kjøreport

Beskrivelse

Buskerud Næringsmegling AS har for utleie eiendommen St. Halvardsvei 12 i Lier. Eiendommen er beliggende ved av og påkjøring til E18 på Kjellstad.
Reguleringen åpner for plasskrevende handel i tillegg til lager og kontor.
Nærmeste nabo til Plantasjen Lier, Toyota Lier, vis-a-vis Shell Kjellstad.

Eiendommen holder i dag en enkel lagerstandard. Varierende takhøyde, med noe høytlager og noe lavtlager under messanin.
Utleier vurderer større oppgraderinger og leietakertilpasninger på eiendommen.
Eiendommen benytter flisfyring som oppvarmingskilde.
1.etg: Ca. 2.529 kvm.
2.etg: Ca. 1.404 kvm.

Eiendommen fremstår som fleksibel og med flere bruksområder.
Romslig manøvreringsareal for av/pålessing av varer inn og ut av lagerarealer.
Varelevering både med lasteramper og via kjøreporter på bakkeplan. Mulighet for profilering på fremsiden av eiendommen.

Adkomst:
Svært enkel adkomst til eiendommen, med både av/påkjøring fra E18 mot Oslo i umiddelbar nærhet.
Sekundær adkomst fra knutepunkt ved Amtmannssvingen på vei mot Liertoppen-området.

Beliggenhet:
Attraktiv beliggenhet med profileringsmuligheter mot trafikkert vei. Eiendommen befinner seg ca. 300 meter fra E-18 som passerer forbi, vis - a - vis Shell Kjellstad og Plantasjen Lier.
Innarbeidet industri/handelsområde både for forbrukeren og bedriftskunden. Buskerud Bilsenter og Campinggården har i tillegg tilhold kun 300 meter fra eiendommen.
Utover dette er det kun 1 km kjøring til knutepunktet Amtmannssvingen der man bl.a. finner Maxbo Lier , Biltema etc.

Ledig areal

Bruttoareal 3933 m²
Type Lager/Logistikk, Kontor, Garasje/Parkering, Butikk/Handel, Kombinasjonslokaler, Verksted

Eiendomsinformasjon

Sankt Hallvards vei 12, 3414 Lierstranda

Gnr 24
Bnr 58

Kontakt

Fredrik Smedaas

Mobil (+47) 90138053
E-post fredriksj@bnm.no

Saksnummer 1.23330