Buskerud Næringsmegling

Sundlandveien 7, 150 m²

Drammen

Showrom/lager/kontor til leie på Gulskogen Drammen

Arealspesifikasjon

1. etg: 150 kvm Kontor

Beskrivelse

Beskrivelse
Som nærmeste nabo til Gulskogen senter, så kan vi tilby ca. 350 kvm showrom/lager i eiendommen Sunlandsveien 7. I tillegg til arealene i byggets 1 etasje, så kan det leies ca. 200 kvm kontorer i byggets andre etasje. Eiendommen ligger meget sentralt på Gulskogen i Drammen, i umiddelbar nærhet av Gulskogen senter. Særdeles god profilering ut mot trafikkert vei. Arealene er lyse og trivelige og innehar en normal god standard. Kontorlokaler i byggets andre etasje, med normal god standard.


Lager showrom er åpne og kan pusses opp etter ønske fra leietaker. Kontorlokalene i byggets andre etasje inneholder cellekontorer samt kombinert møterom/spiserom.

Gode tog- og bussforbindelser i umiddelbar nærhet.

Standard
Eiendommen er en kombinasjonseiendom som innehar en normal god standard, lyse og trivelige lokaler. Modernisert og oppusset de senere år. Ventilasjon/kjøling. Gårdeier kan tilpasse lokalet etter ønsker og behov til langsiktig leietaker.

Innhold
Eiendom oppført i sandwich elementer. Totalarealet som er for utleie utgjør ca. 450 kvm. Showrom/lager ligger i byggets første etasje, kontorer ligger med direkte tilknytning til arealet nede. Meget gode parkeringsforhold både på og rundt eiendommen. Utleier kan bistå leietaker med eventuelle tilpasninger etter ønske og behov.

Ansvarlig megler

Pål Gurrik

Ledig areal

Bruttoareal 150 m²
Type Kombinasjonslokaler

Eiendomsinformasjon

Sundlandveien 7, 3048 Drammen

Gnr 13
Bnr 34

Kontakt

Pål Gurrik

Telefonnummer (+47) 92633874
E-post paal@bnm.no

Saksnummer 1.23254