Buskerud Næringsmegling

Rosenkrantzgata 355, 3000 - 10000 m²

Drammen

Tomter til utelagring til leie- Drammen Travbane!

Beskrivelse

Vi kan nå tilby 4 næringstomter til leie på Drammen Travbane. Det vil være mulig å leie uteareal fra ca. 3-10 mål. Tomtene kan leies samlet eller separat, med mulighet for inngjerding av leide arealer.

Tomtene leveres opparbeidet og klare for benyttelse etter nærmere avtale.


Adkomst

Meget attraktiv beliggenhet med profileringsmuligheter mot trafikkerte Rosenkrantzgaten på noen av tomtene. Kort vei til Drammen sentrum og byens hovedveinett.


Ledig areal

Bruttoareal 3000 - 10000 m²
Type Lager/Logistikk, Garasje/Parkering, Andre

Eiendomsinformasjon

Rosenkrantzgata 355, 3027 Drammen

Gnr 117
Bnr 402

Kontakt

Ola Wang

Mobil +47 980 75 703
E-post ola@bnm.no

Pål Gurrik

Mobil +47 926 33 874
E-post pg@realist.no

Saksnummer 209957678