Buskerud Næringsmegling

Teglverksveien 47, 100 - 2665 m²

Solbergelva

KOMBINASJONS LOKALER / NETTVAREHOTELL SOLBERGELVA

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass
  • Aircondition
  • Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 100 kvm Kontor
1. etg: 200 kvm Lager
1. etg: 500 kvm Lager
1. etg: 576 kvm Kontor
1. etg: 1289 kvm LAger

Beskrivelse

Vi kan nå tilby kombinasjonslokaler med spennende muligheter og løsninger.

I samarbeide med Cooling Partner skal det etableres et nytt Distribusjonsanlegg.
Her kan man få leie lager med pallplasser inkl. handling, eller rent lager med kontorer.

Alle de store distribusjonsselskapene er innom anlegget daglig, som kan gi synergieffekter for leietakerene.

Utleier leverer både plass på tørrlager, kjølelager og fryselager.
I samarbeid med Cooling Partner AS kan vi også tilby tollager.

Se www.nettvarehotell.no som er eiendommens nettside og viser hva vi kan tilby.

Leietaker kan disponere lageret og lagerfunksjonene selv, eller leie bistand fra
Cooling Partner AS, et lagerhotell som holder til i samme bygg - Se www.coolingpartner.no

Beliggenhet

Eiendommen har en flott beliggenhet i Teglverksveien 47, med stor fasade mot Rv 283 - hovedvei fra Drammen til Mjøndalen.

Innhold

Se plantegninger for innhold - oppdeling - innredning.

1. etg. 198 m2 inngangsparti, kontorer

1. etg. 262 m2 lastesluse med kjøreporter

1. etg. 110 m2 lager/ lastesone

1. etg. 1.290 m2 høytlager

mezz.etg. 198 m2 kontor

2. etg. 576 m2 plukk lager, evt. kontor

3. etg. 576 m2 kontorlokaler

Sum ca. 3.210 m2

Lokalene kan deles ved sambruk av lastesluse og lastesone.

Standard

Lokalene vil ha en moderne standard.

Bygget er under oppføring, dette gir deg som leietaker muligheten for å få lokalene tilpasset ditt behov, ved å melde deres interesse tidlig i prosessen.

Byggestart høsten 2018 og innflyttingsklart mai/juni 2019.

Ta kontakt for plantegninger

Ansvarlig megler

Thomas Larsen

Ledig areal

Bruttoareal 100 - 2665 m²
Type Kombinasjonslokaler

Eiendomsinformasjon

Teglverksveien 47, 3057 Solbergelva

Gnr 47
Bnr 154

Kontakt

Thomas Larsen

Mobil +47 920 11 800
E-post thomas@bnm.no

Fredrik Smedaas Johnson

Mobil +47 901 38 053
E-post fredriksj@bnm.no

Saksnummer 1000117