Buskerud Næringsmegling

Engene 12, 1040 m²

Drammen
Sentrumseiendom på Bragernes til salgs

Fasiliteter

  • Alarm
  • Bredbåndstilknytning

Beskrivelse

Buskerud Næringsmegling AS har fått i oppdrag å selge selskapet Engene 12 Eiendom AS org. nr. 993 236 780 hvor eiendommen Engene 12, gnr. 114, bnr. 286 i Drammen utgjør selskapets hovedaktivum.
Eiendommen har en sentral beliggenhet på Bragernes rett ved Bragernes Torg.

BEBYGGELSE
Samlet areal cirka 1.040 kvm. BTA
Areal 1 etasje BTA 420 kvm
Areal 2 etasje BTA 420 kvm
(kjeller utgjør 60 kvm, loft utgjør 140 kvm)
Tomt 328 kvm

Lyd og lys anlegg, barer, kjøl og inventar m.m kan medfølge etter avtale. Komplett utsted, klart til å starte opp.

Eiendommen ble opprinnelig bygget som en kino og hadde kinovirksomhet frem til 1983, etter dette har eiendommen vært i bruk som utested/diskotek.
Eiendommen ligger som nabo til Heidi`s Bier Bar som er et ungdomskonsept drevet av Rekom Group AS.

Standard
Eiendommen har vært gjenstand for flere ombygginger og tilpasninger ettersom hvilket konsept som har vært i eiendommen.
Siste store ombygging ble gjort tilbake i 2012-13 da store deler av bygget ble strippet innvendig og bygget opp igjen.

Eiendommen er utstyrt med lyd og lysanlegg som følger eiendommen etter nærmere avtale.

Ansvarlig megler

Fredrik Smedaas

Available Space

Gross area 1040 m²
Type Andre, Butikk/Handel, Bygård/Flermannsbolig, Undervisning/Arrangement, Kombinasjonslokaler, Kontor

Property Info

Engene 12, 3015 Drammen

Gnr 114
Bnr 286

Contact

Fredrik Smedaas

Mobile (+47) 90138053
Email fredriksj@bnm.no

Thomas Larsen

Mobile (+47) 92011800
Email thomas@bnm.no

Reference Number 1.23319