Buskerud Næringsmegling

Haugbruvegen 42, 3000 m²

Flesberg

Utviklingseiendom for bolig- eller næringsvirksomhet i Flesberg - Numedal.

Beskrivelse

BNM Realist Næringsmegling AS har fått i oppdrag av Flesberg kommune å selge nedlagte Flesberg skole og idrettsplass som ligger tett på Flesberg sentrum og FV40 (Numedalsvegen). Selveiende tomt på ca. 20 mål med asfaltert skoleplass og idrettsbane  på ca. 15 mål. Bygningsmassen er på ca. 3000 kvm BTA som kan konverteres til annen bruk eller saneres for etablering av ny bebyggelse til næring eller bolig.

Flesberg kommune ønsker at nedlagte Flesberg skole med sitt store tomteareal utvikles til boligformål eller næringsvirksomhet i tråd med kommuneplanens arealdel og i tett dialog med kommunen.


Adkomst

Flesberg kommune er nabokommunen til Kongsberg i Numedal. Flesberg kommune har et samlet innbyggertall på ca. 2700 personer hvor Lampeland er kommunesenter. Flesberg er en stor hyttekommune med ca. 3500 fritidsboliger. Flesberg er et viktig stoppested for mye av trafikken i Numedal. Det er ca. 35 minutters kjøring til Kongsberg og ca. 1 times kjøring til Drammen.  Flesberg kommune er preget av dugnadsånd og ønske om vekst og utvikling. Det er de senere årene gjennomført store investeringer i ny skole og fantastiske idrettsanlegg på Stevningsmogen Fritidspark nær kommunesenteret på Lampeland.


Condition

Reguleringsforhold:

Eiendommen er i dag regulert til offentlig formål (skole og idrettsanlegg), men det forutsettes regulering til annet formål i samråd med Flesberg kommune.


Content

Skolebygg oppført på slutten av 1960 tallet, senere påbygget og modernisert i flere etapper. Bygningsmassen er i 2 og 3 etasjer + kjeller og loft og er oppført i betong og trekonstruksjoner på betong grunnmur. Svømmehall og overbygget uteareal i skolegård på ca. 325 kvm BTA. Bygningsmassen består av 2 sammenføyde bygg.

Samlet bruttoareal (BTA) på ca. 3000 kvm.

Bebyggelsen kan bygges om til annet formål, men det ligger til rette for sanering og etablering av ny bebyggelse på denne flotte tomten som i all hovedsak er ubebygget i dag.


Tomt

Ca. 20 mål selveiertomt hvorav ca. 15 mål er nedlagt idrettsplass og ca. 5 mål er skoletomt.

Tomten ligger nær Flesberg sentrum med gåavstand til butikk, kirke, bensinstasjon mm. Eiendommen omfatter i dag også samfunnshuset i Flesberg som vil bli fradelt med eget matrikkelnummer og tomtegrunn. Oppgitt tomteareal er uten eiendommen som fradeles. Det etableres vegrett over denne eiendommen frem til den nedlagte skolen inntil ny adkomst er etablert i forbindelse med regulering og utvikling av eiendommen.


Available Space

Gross area 3000 m²
Type Andre

Property Info

Haugbruvegen 42, 3620 Flesberg

Gnr 39
Bnr 7

Contact

Fredrik A. Haaning

Phone (+47) 91520905
Email fredrik@bnm.no

Reference Number 233480321