Buskerud Næringsmegling

Amtmand Blomsgate 8, 308 m²

Drammen
Butikklokaler i Bragernes kvartal i Drammen sentrum

Arealspesifikasjon

1. etg: 308 kvm Butikk

Beskrivelse

I boligkomplekset Bragernes Atrium kan vi nå tilby nybygde forretningslokaler i eiendommens 1.etg - som nærmeste nabo til Rema 100 og interiørforretningen Insense.

Lokalene fremstår idag som rålokaler, og kan innredes etter leietakers ønsker og behov. Lokalene har 2 inngangspartier, ett fra Engene og ett fra Amtmand Bloms gate.

Meget god takhøyde og store vindusflater rundt tre sider av lokalet, borger for både unike innredningsmuligheter samt svært god eksponering.

Arealet ligger i et attraktivt område fortravelt byliv, handel og restauranter, med alle servicetilbud i nærheten.

Standard
Lokalene holder en høy standard, og fremstår meget tiltalende, med svært gode lysforhold, betonggulv, ventilasjon med kjøling og oppvarming via fjernvarme.
Lokalene ble ferdigstilt vår 2019, og er klar for innredning.

Innhold
Lokalene fremstår idag som ett romslig åpent areal med 2 inngangspartier, klar for oppdeling og innredning basert på leietakers ønskede løsninger.

Ansvarlig megler

Thomas Larsen

Available Space

Gross area 308 m²
Type Butikk/Handel

Property Info

Amtmand Blomsgate 8, 3015 Drammen

Gnr 114
Bnr 29

Contact

Thomas Larsen

Mobile (+47) 92011800
Email thomas@bnm.no

Fredrik Smedaas

Mobile (+47) 90138053
Email fredriksj@bnm.no

Reference Number 1.23348