Buskerud Næringsmegling

Engene 12, 1040 m²

Drammen
Utested (The Box) på Bragernes til leie

Fasiliteter

  • Aircondition
  • Alarm
  • Bredbåndstilknytning

Beskrivelse

Buskerud Næringsmegling AS har på vegne av Engene 12 Eiendom AS org. nr. 993 236 780 fått i oppdrag å finne leietaker til eiendommen Engene 12, gnr. 114, bnr. 286 i Drammen.

BEBYGGELSE
Samlet areal cirka 1.040 kvm. BTA
Areal 1 etasje BTA 420 kvm
Areal 2 etasje BTA 420 kvm
(kjeller utgjør 60 kvm, loft utgjør 140 kvm)
Tomt 328 kvm

Eiendommen ble opprinnelig bygget som en kino og hadde kinovirksomhet frem til 1983, etter dette har eiendommen vært i bruk som utested/diskotek.
Stedet ligger som nabo til Heidi`s Bier Bar som er et ungdomskonsept drevet av Rekom Group AS.

Standard
Lokalet er i dag komplett utstyrt med lydanlegg, lysanlegg, barer , kjøl m.m. Dett er utstyr til rundt kr. 2.mill. som kan leies av nye drivere.
Eiendommen har for øvrig vært gjenstand for flere ombygginger og tilpasninger ettersom hvilket konsept som har vært i eiendommen.
Siste store ombygging ble gjort tilbake i 2012-13 da store deler av bygget ble strippet innvendig og bygget opp igjen.

Ansvarlig megler

Fredrik Smedaas

Available Space

Gross area 1040 m²
Type Serveringslokale/Kantine, Butikk/Handel, Undervisning/Arrangement

Property Info

Engene 12, 3015 Drammen

Gnr 114
Bnr 286

Contact

Thomas Larsen

Mobile (+47) 92011800
Email thomas@bnm.no

Fredrik Smedaas

Mobile (+47) 90138053
Email fredriksj@bnm.no

Reference Number 1.23318