Buskerud Næringsmegling

Dølasletta 7, 3300 m²

Tranby

Kombinasjonsbygg med godt utviklingspotensiale Dølasletta 7, Tranby i Lier

Beskrivelse

BNM Realist Næringsmegling AS har fått oppdrag å selge Selskapet Dølasletta Eiendom AS org.nr. 990 638 284 hvor eiendommen Dølasletta 7, gnr. 145, bnr. 55 i Lier kommune utgjør selskapets hovedaktivum. Eiendommen ligger på Dølasletta Industriområde på Tranby og har en sentral plassering med enkel adkomst til hovedveien E 18 i retning Oslo, Drammen/ Lier og Oslofjordforbindelsen retning Østfold. Eiendommen har et bra utviklingspotensiale for betydelig økning av leieinntekter, og egner seg både for egenbruker og som del av en eiendomsportefølje.Condition

Eiendommen er vesentlig oppgradert de senere årene til en tidsriktig standard inkludert fornyelse av det meste av tekniske og kostnadsintensive installasjoner for hele bygningsmassen. Eiendommen fremstår som en fleksibel og velholdt bygningsmasse med pent opparbeidede utearealer.

Vesentlige oppgraderinger siste tiår.

2019/2020 Hovedbygg
• Godkjent omregulert deler av bygningsmassen til helserelatert virksomhet.
• Fargeplan for bygg 1 og 2 utarbeidet av arkitekt.
• Strippet det meste av 2.etg. Bygd om og oppgradert lokaler i vestre del ifm. flytting av leietakere internt for å frigjøre lokaler til fysioterapiklinikk og tannlegeklinikk. Nye cellekontorer, toaletter,  systemhimlinger m/ledarmatur, el. anlegg, panelovner, datakabling cat 6, gulvbelegg, modifisert ventilasjon.
• Bygd om og oppgradert lokaler i østre del 2.etg. til fysioterapiklinikk. Alt nytt, utvidet med 1 HC toalett.
• Samtlige overflater i lokalet og fellesarealer malt opp med tidsriktige farger i 2. og 3.etasje.
• Nye utv. motoriserte persienner. • Nye hovedinngangsdører i 1. og 2.etg. • Nytt vent.aggregat m/gjenvinning for 2. og 3.etg., modifisert kanalsystem, forberedt for kjøling.

2019/2020 Uteområder
• Etablert ny asfaltert kjøreadkomst til hovedinngang bygg 1, ny steinsatt uteplass, ny asfaltert parkeringsplass m/HC parkering, utebelysning, granittmurer og grønne områder, 17 nye p-plasser.
• Ryddet uteområder på baksiden av bygget mot gangvei, barklagt skråninger, granittmurer, nytt grøntområde m/plen og beplantning.
• Utvidet uteområdet foran inngang underetasje bygg 2, asfaltert, etablert ny utv. adkomst til underetg. med granittrapp.

2019/2020 Sidebygg
• Strippet lokaler for ny tannlegeklinikk og fellesfasiliteter og helserelaterte virksomheter 1.etg.
• Bygd om og oppgradert lokaler i 1.etg. til Tranby Tannlegesenter. Alt nytt.
• Bygd om og oppgradert lokaler i 1.etg. Bygg 2 til fellesfasiliteter for helserelatert virksomhet (garderober, dusjer, spiserom, HC toalett og et nytt toalett).
• Bygget brannsentral og signalanlegg.
• Strippet servicelokale i underetasje, bygd om og oppgradert til kontorlokale m/ cellekontorer. Alt nytt.
• Nytt ventilasjonsaggregat m/gjenvinner og nye kanaler i underetasje.
• Overflatebehandling av vegger og gulv lager i underetasje bygg 2 ved bytte av leietaker.

Diverse

LEIEINNTEKTER:
Samlede leieinntekter 2021 NOK 2.982.448,- Ledig areal ca 860 kvm hovedsakelig kontorarealer. Ca 600 kvm er nylig rehabiliterte kontorlokaler i hovedbyggets 2 etg. Leieinntekter fullt utleid eiendom stipulert til NOK +4.000.000,-.

Selger garanterer for en årlig leie på kr. 3.000.000,- i 3 år, regnet fra 01.01.2022.

Leietakere (se dolasletta.no/leietakere)

SALDOVERDIER:
D = 18.771,-
I = 9.444.346,-
J = 2.933.541,-

BEBYGGELSE
Hovedsaklig en kontoreiendom med noe lagerfasiliteter oppført i 1982 og tilbygget i 1987. Hovedbebyggelsen består av en mindre lagerseksjon med adkomst via lasterampe.

Bygningsmassen for øvrig består av kontorlokaler, treningssenter, legekontor samt noe lager produksjon i u-etasjen på sidebygget. Ledige arealer i bygget består av hovedsaklig av kontorlokaler i 2. etg. i hovedbygget.

TOMT
Samlet tomteareal på 6.815 kvm. Opparbeidet og asfaltert tomt med god parkeringsdekning og transportområde (Det er ca. 72 opparbeidede p-plasser på tomten).

REGULERINGSPLAN
Området er regulert til industri, reguleringsplanen ligger vedlagt. Ca. 900 kvm er omregulert til helserelatert virksomhet i 2019. Det er potensiale og ligger tilrette for omregulring av ytterligere 900 kvm til tilsvarende virksomheter.

VEI/VANN/AVLØP Offentlig tilknytning.

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILATELSE Ferdigattest foreligger.

Available Space

Gross area 3300 m²
Type Kombinasjonslokaler

Property Info

Dølasletta 7, 3408 Tranby

Gnr 145
Bnr 550

Contact

Fredrik Smedaas

Phone (+47) 90138053
Email fs@bnm.no

Reference Number 234146768