Buskerud Næringsmegling

Orkidehøgda Mjøndalen, 16.456 m²

MJØNDALEN, NEDRE EIKER

Tomeareal avsatt til næringsvirksomhet i Nedre Eiker

Arealet ligger nær Mile i større område avsatt til næringsvirksomhet i kommuneplanens arealdel. Tomten er ikke regulert, men av erfaring anser vi normal utnyttelsesgrad til ca. 50 % BYA.
Deler av tomten er relativt flat, mens sydligste del er i bratt terreng.

Ledig areal

Tomt 16.456 m²
Type Næring
Prisantydning 9.500.000 kr.

Eiendomsinformasjon

Orkidehøgda Mjøndalen, 3050 Mjøndalen

Kontakt

Fredrik A. Haaning

Telefonnummer 32 23 49 11
Mobil 91 52 09 05
E-post fredrik@bnm.no

Saksnummer 18077