Buskerud Næringsmegling

Mile, Mjøndalen

Mjøndalen

Mile Industriområde i Mjøndalen - ca 58 mål utviklingstomt for næringsvirksomhet.

Beskrivelse

BNM Realist Næringsmegling AS har fått i oppdrag å selge deler av Mile industriområde for Mile Utvikling AS som er et heleiet kommunalt selskap.
Området utgjør hele den østre delen av tidligere Mile fyllplass og grenser til E-134 med svært god profilering.
Salget gjennomføres som eiendomsoverdragelse.

Tomtearealet utgjør ca. 58 mål hvorav ca. 50 mål er utnyttbart. Resterende del av arealet er grøntstruktur og bekkefar.
Grunnen består for en stor del av tidligere deponerte avfalls-masser med vesentlige forekomster av forurensning (se egen beskrivelse på side 5).
Tomten er tilnærmet flat og er i dag leiet ut for mellomlagring av masser. Leieavtalene er gjensidig oppsigelig med henholdsvis 1 og 6 måneders varsel.
Det vil bli tinglyst veirett over eiendommen for atkomst til kommunal pumpestasjon nordøst for eiendommen, samt atkomst til turvei mellom tomten og E-134.
Det må gjennomføres oppmåling av arealet som utgjør deler av 2 matrikkelnummer.

Eiendommen er i dag regulert til fyllplass, men er i gjeldende kommuneplan avsatt til fremtidig næringsvirksomhet.

Prisantydning MNOK 50 + offentlige omkostninger

Beliggenhet

Eiendommen ligger nær Mjøndalen sentrum i Drammen kommune ca. 15 minutters kjøring fra Drammen sentrum og ca. 2 km fra Mjøndalen jernbanestasjon.
Eiendommen har atkomst via Orkidehøgda med etablerte virksomheter som Jula, Biltema, Plantasjen, Mega Flis, Europris, Mylna Sport og Mile gjenvinningsstasjon - RFD.
Svært god profilering mot E-134.

Ledig areal

Type Andre

Eiendomsinformasjon

Mile, 3050 Mjøndalen

Kontakt

Fredrik A. Haaning

Telefonnummer (+47) 91520905
E-post fredrik@bnm.no

Saksnummer 1.22227