Buskerud Næringsmegling

Lyngdalsvegen 23, 2600 m²

Lampeland

Utviklingseiendom Lampeland i Numedal

Beskrivelse

BNM Realist Næringsmegling AS har fått i oppdrag av Flesberg kommune å selge nedlagte Lampeland skole som ligger sentralt i kommunesenteret. Selveiende tomt på ca. 9 mål som ligger på et høydedrag med gode solforhold, utsikt og umiddelbar nærhet til butikker og servicefunksjoner. Bygningsmasse på ca. 2600 kvm som eventuelt kan konverteres til annen bruk eller saneres for etablering av ny bebyggelse.

Kommunal behandling tilsier at Lampeland skole m/tomt utvikles til boligformål/næring der siktemålet er å opparbeide flere boenheter nær omsorgstjenester og sentrumstilbud. Siktemålet er salg til aktører som vil utvikle området. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram forslag til avtale om etterbruk.  Avtalene fremlegges kommunestyret for behandling, når forslag om etterbruk er fremforhandlet.


Adkomst

Lampeland ligger i Flesberg kommune som er nabokommunen til Kongsberg i Numedal. Flesberg kommune har et samlet innbyggertall på ca. 2700 personer hvor Lampeland er kommunesenter. Flesberg er en stor hyttekommune med ca 3500 fritidsboliger. Lampeland er et sentralt stoppested for mye av trafikken i Numedal. Det er ca. 30 minutters kjøring til Kongsberg og ca. 1 times kjøring til Drammen.  Flesberg kommune er preget av dugnadsånd og ønske om vekst og utvikling. Det er de senere årene gjennomført relativt store boligprosjekter på Lampeland som i all hovedsak er etablering av småhusbebyggelse/eneboliger og enkelte leilighetsprosjekt. Det er de senere årene gjennomført store investeringer i ny skole og fantastiske idrettsanlegg på Stevningsmogen Fritidspark nær kommunesenteret på Lampeland.


Innhold

Skolebygg oppført i 1954, senere påbygget og modernisert i flere etapper. Bygningsmassen er i 2 etasjer + kjeller og loft og er oppført i trekonstruksjoner på betong grunnmur. Gymsal med kjeller og overbygget uteareal i skolegård. Sidebygg i henholdsvis 1 og 2 etasjer, samt 2 mellombygg.

Samlet bruttoareal (BTA) på ca. 2600 kvm.

Bebyggelsen kan bygges om til annet formål, men det ligger til rette for sanering og etablering av ny bebyggelse på denne flotte tomten.


Tomt

Ca. 9000 kvm selveiertomt som ligger fint på et høydedrag over Lampeland sentrum. Tomten er opparbeidet og beplantet med store asfalterte flater, grus/sand- og grøntarealer.

Reguleringsforhold:

Eiendommen er i dag regulert til offentlig formål(skole), men det forutsettes regulering til annet formål i samråd med Flesberg kommune som ønsker en utvikling av eiendommen.

 


Ledig areal

Bruttoareal 2600 m²
Type Andre

Eiendomsinformasjon

Lyngdalsvegen 23, 3623 Lampeland

Gnr 110
Bnr 13

Kontakt

Fredrik A. Haaning

Mobil +47 915 20 905
E-post fredrik@bnm.no

Saksnummer 220030220