Buskerud Næringsmegling

Epleveien 23, Hokksund

Hokksund

2 TOMTEOMRÅDER REGULERT FOR BOLIGBYGGING VED RØREN SKOLE I HOKKSUND

Beskrivelse

Dette er et av Øvre Eikers mest attraktive boområder som ligger nær
skole og matvareforretning med fantastisk utsikt og svært solrikt.

Den øvre delen av tomten er ubebygget med et areal på 4665 kvm regulert til konsentrert
småhusbebyggelse og det nedredelen av tomten er på 4384 kvm er regulert med 5 boligtomter
for frittliggende småhusbebyggelse i størrelse 786 til 1099 kvm.
På det nedre området er det i dag et bolighus, låve og uthus som ligger på to av de regulerte tomtene.


Ved utvikling/bygging må det foretas nybygging og oppgradering av adkomstvei (Plommeveien)
i hele strekningen fra fylkesvei 61 (Semsmoveien) og fram til enden av veien med snuplass, Veien
skal opparbeides i henhold til kommunal standard (Boligvei type B i kommunens Normal for vei- og
gateutforming) og det forutsettes at Øvre Eiker kommune overtar eierskap og driftsansvar for veien
etter ferdigstillelse.
Kjøper av den øvre del av eiendommen har ansvaret for å gjennomføre veitiltaket og bærer
alle kostnader forbundet med dette.

Det ligger offentlig vann- og avløpsnett til og langs eiendommens øvre del (Plommeveien).
Det er etablert privat avløpsledning (spillvann og overvann) fram til naboeiendom nord for nedre del.
Eierav dette anlegget har erklært seg villig til for å inngå avtale om de private avløpsledningene.

Prisantydning for øvre del av tomten er MNOK 15 + off. omk.
Prisantydning for nedre del av tomten er MNOK 8 + off. omk.
De 2 områdene kan selges samlet eller hver for seg.

Beliggenhet

To ferdig regulerte tomteområder med fantastisk beliggenhet og utsikt nær Røren skole i Hokksund.

Ledig areal

Type Næringstomt

Eiendomsinformasjon

Epleveien 23, 3302 Hokksund

Gnr 73
Bnr 14

Kontakt

Fredrik A. Haaning

Mobil +47 915 20 905
E-post fredrik@bnm.no

Saksnummer 1.19142