Buskerud Næringsmegling

Drammensveien 896, 1740 m²

Asker

BOLIG OG FORRETNINGSEIENDOM ASKER

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass

Beskrivelse

Buskerud Næringsmegling AS har på vegne av Tora Eiendom ANS fått i oppdrag å selge eiendommen Drammensveien 896, gnr. 7, bnr. 18, i Asker Kommune.

Eiendommen er et kombinert forretnings-/ leilighetsbygg beliggende rett utenfor Asker sentrum.
Eiendommen har svært sentral beliggenhet rett ved av- og påkjøring til E 18 ved Asker Panorama.

Bygget innehar 6 leiligheter, 4 næringsseksjoner og butikk i første etasje.
Rema 1000 er leietaker i butikken første etasje.

Samlede leieinntekter utgjør ca. kr. 2.800.000,-.

DRAMMENSVEIEN 896

1.740 kvm. BTA Forretning / leiligheter
TOMT

Areal 2.337 kvm. tomt opparbeidet med asfaltert parkering og noe grøntstruktur.

Parkeringsplassen er opparbeidet med ca. 40 plasser hvorav 6 stk. er under tak.
REGULERINGSPLAN

I henhold til reguleringsplanen ligger eiendommen innfor; Område for forretning.

Eiendommen besår av følgende:

1.etg.: Dagligvareforretning, lager/ bomberom, varelevering og sosiale rom.
2.etg.: 4 stk. næringslokaler (frisør, tannlege, catering og helse) og 2 stk. leiligheter.
3. etg. 4 stk. leiligheter med egne bad og kjøkken .
(se under økonomi for størrelsesoversikt på leilighetene)

AREALOVERSIKT
Første etasje:BTA 780 kvm.
Andre etasje:BTA 590 kvm.
Tredje etasje: BTA 370 kvm.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende rett utenfor Asker sentrum og har en svært sentral beliggenhet rett ved av- og påkjøring til E 18 ved Asker Panorama.
ASKER

Asker er en forstadskommune til Oslo og grenser mot kommunene Bærum, Røyken,
Lier og Nesodden.
I forbindelse med kommunereformen har Asker kommune inngått intensjonsavtale med Røyken og Hurum kommune om sammenslåing. Den nye kommunen vil hete Asker, administrasjonssted vil være i Asker, og tentativ sammenslåing er 1. januar 2020. Den nye kommunen vil få drøyt 90 000 innbyggere og bli den 6. største i innbyggertall (med dagens kommuner).

KOLLEKTIVTRANSPORT

Asker er et knutepunkt for tog i og med at Spikkestadbanen grener av fra Drammenbanen på Asker stasjon.
Flytoget til Oslo Lufthavn Gardermoen stopper på stasjonen tre ganger i timen. Asker stasjon er Norges femte største målt i antall reisende.

Tog fra Asker stasjon

21 min. til Oslo med direkte tog

12 min. til Drammen

46 min. til Gardermoen Lufthavn OSL

Sykkel- og gangveg fra Asker til Drammensveien

5 min. med sykkel

12 min. gangavstand

Bussholdeplass i umiddelbar nærhet med hyppige avganger.

DAGLIGVARE

Rema 1000 i underetasjen.
HANDLEGATER

Asker sentrum byr på et rikt utvalg av forretninger, alt du forventer å finne i et velutviklet handelssentrum.
TORG

Torget i Asker ivaretar en rekke bymessige funksjoner, og er møteplass, handelstorg og festplass.

Standard

Eiendommen innehar en generell grei utleiestandard og vedlikehold er gjort fortløpende.

Leilighetene har enkle profilerte kjøkken og våtrom med varmekabler fra 90 tallet.

Leietakere har egne strømmålere.
Det er montert 3 stk. varmepumper i næringsdelen, Rema 1000 har installert eget ventilasjon kjøleanlegg.

Ledig areal

Bruttoareal 1740 m²
Type Butikk/Handel, Kombinasjonslokaler, Bygård/Flermannsbolig

Eiendomsinformasjon

Drammensveien 896, 1383 Asker

Gnr 7
Bnr 18

Kontakt

Fredrik Smedaas

Mobil +47 901 38 053
E-post fredriksj@bnm.no

Saksnummer 1000139