Buskerud Næringsmegling

Sigdalsveien 450-452, Åmot

Åmot

Kombinasjonseiendom med svært god profilering mellom Åmot og Prestfoss.

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass
  • Alarm
  • Kjøreport

Beskrivelse


Beliggenhet

Eiendommen ligger mellom Åmot og Prestfoss langs Rv287-Sigdalsvegen ca. 10 minutters kjøring fra Åmot. Svært god profilering og enkel atkomst direkte fra riksveien.

Standard

Bygget inneholder:
Kjeller: Forretning, fyrrom og div. rom (60 kvm BTA). I tillegg en del gamle kjellerrom som ikke er målt opp.
Samlet bruttareal (BTA) 606 kvm
1.etasje: Forretning, kalde lager og garasje. BTA 1.058 kvm
2.etasje: Forretning, leilighet (BTA 199 kvm). BTA 745 kvm
Loft: Kalde lagerloft, leilighetsloft (BTA 32 kvm). Loft har skråtak. BTA 200 kvm
Totalt BTA ca. 2.625 kvm

Den eldste delen av bygningsmassen er oppført i 1955, mens hovedbygget/butikken er oppført i 1982.
Bebyggelsen fremstår som godt vedlikeholdt, alder tatt i betraktning.
Det er instalert jordvarme med 3 borrehull som reduserer fyringsutgiftene betraktelig.
Vareheis fra underetasje til 2. etasje.

Eiendommen er ledigstilt og uten leieforhold. Overtagelse etter avtale ved salg.

Ledig areal

Type Kombinasjonslokaler

Eiendomsinformasjon

Sigdalsveien 450-452, 3340 Åmot

Gnr 115
Bnr 44

Kontakt

Fredrik A. Haaning

Mobil +47 915 20 905
E-post fredrik@bnm.no

Fredrik A. Haaning

Mobil +47 915 20 905
E-post fredrik@bnm.no

Saksnummer 1000096