Buskerud Næringsmegling

Gråterudveien 2, 700 m²

Drammen

KOMBINASJONSLOKALER KOBBERVIKDALEN GODT MED PARKERING

Fasiliteter

  • Aircondition
  • Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 700 kvm Kombi

Beskrivelse

Vi kan nå tilby, kombinasjonslokaler i Kobbervikdalen - Drammen syd. Atkomst fra Eikhaugen Næringspark.

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet ved E 18 i Kobbervikdalen syd for Drammen. Enkel adkomst med påkjørsel, via rundkjøringer, til E 18 i sydlig og nordlig retning.

Innhold

Lokalene er i dag inndelt i cellekontorer, møterom, kjøkken og lager.
Arealet er fleksibelt og kan tilpasses leietaker etter behov.

Eiendommen har godet med parkering.

Standard

Lokalene holder en god standard, og kan tilpasses leietaker.

Ansvarlig megler

Thomas Larsen

Ledig areal

Bruttoareal 700 m²
Type Kombinasjonslokaler

Eiendomsinformasjon

Gråterudveien 2, 3036 Drammen

Gnr 33
Bnr 44

Kontakt

Thomas Larsen

Mobil +47 920 11 800
E-post thomas@bnm.no

Fredrik Smedaas Johnson

Mobil +47 901 38 053
E-post fredriksj@bnm.no

Saksnummer 1000081