Buskerud Næringsmegling

Salg

Alle typer næringsbygg

Næringsseksjoner

Eiendomsaksjeselskaper og selskaper med delt ansvar

Kombinasjonseiendommer med næringsarealer og utleieboliger

Utleiegårder med boliger

Hoteller- og overnattingssteder
Landbrukseiendommer

Næringstomter

Tomtearealer for større boligutbygging

Utviklingseiendommer

Utleie av næringslokaler

Kontorlokaler

Lagerlokaler

Produksjonslokaler

Butikk/forretningslokaler

Tomtearealer

Parkerings- og utelagringsarealer

Rådgivning

Verdivurdering av alle typer næringseiendommer og eiendomsselskaper

Rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med reguleringsspørsmål

Seksjonering og deling av grunneiendommer

Prosjektbistand i forbindelse med utviklingsprosjekter, nybygg og styrearbeid

Søkeoppdrag på vegne av klienter med spesifikke kjøp- eller leiebehov

Kontraktsutarbeidelse og oppgjør ved privat inngåtte avtaler

Reforhandling av leieavtaler

Forvaltning

BNM Colliers Forvaltning tilbyr høyt kvalifiserte tjenester innen alle former for forvaltning og regnskapsføring av nærings- og industrieiendommer, kjøpesentre og kombinerte sameier.
Vår målsetting er å være best på oppfølging.

Internkontroll HMS og risikoanalyse er styrets ansvar.
Vi kan dette! Gjennom teknisk-, økonomisk- og administrativ forvaltning har vi full kontroll over eiendommen, liten eller stor.

Dersom du som gårdeier vil ha dedikerte medarbeidere med god forståelse av drift av eiendom og som har gode eiendomssystemer skal du velge BNM Colliers Forvaltning. Hvis du i tillegg vil ha en motivert forvalter som ønsker å oppnå gode resultater for oppdragsgiver skal du også ta kontakt. Vi gjør din hverdag enklere og tryggere og vi kan eiendom!