Buskerud Næringsmegling

Eiendommer til salgs

Typer
Utleid kombinasjonseiendom på Ås v/ E6 i Akershus
Gamle Mossevei 29, ås
Ubebygget sentrumstomt i Kongsberg
Rogstadbakken 6, Kongsberg
3 utviklingseiendommer på Skavanger i Kongsberg.
Sidensvansen 10, Kongsberg
Kombinert forretning/ kontorbygg Kongsberg sentrum
Storgata 30, Kongsberg
Hybelbygg Kongsberg (8 stk.) med nærhet til
Kruttmølleveien 28, Kongsberg
Representativt kombinasjonsbygg lager/ kontor på Kongsberg
Askeladden 3, Kongsberg
Utleid utviklingseiendom på 12,5 mål beliggende på Gulskogen
Øvre Eikervei 84, Drammen
Stort tomteområde for boligbygging Saggrenda i Kongsberg
Saggrenda, Kongsberg
Næringseiendom Holemoen i Vikersund
Kaggefossveien 36, Vikersund
Byggeklare næringstomter Vikersund
Tveføtrud, Vikersund
Attraktivt rehabeliteringsprosjekt - Nybyen i Drammen.
Sehestedsgate 10, Drammen
Uregulert tomteområde på ca. 44 mål i Sande
Kjeldås, Sande i vestfold
Mjøndalen Gjæstgiveri
Stasjonsgata 2, Mjøndalen
Sentrumseiendom Kongsberg - næringsseksjon
Thornesvei 3, Kongsberg
Tomeareal avsatt til næringsvirksomhet i Nedre Eiker
Orkidehøgda Mjøndalen, Mjøndalen