Buskerud Næringsmegling

Eiendommer til salgs

Typer
Næringstomt langs nye E-134 i Kongsberg
Drammensveien 199, Kongsberg
Næringsbygg med bryggeanlegg ved Oslofjorden
Øraveien 14, Sætre
Fullt utleid næringseiendom med stort utvilingspotensial på Kjellstad i Lier
Vestre Linnesvei 8, Lierstranda
Hybelbygg Kongsberg (8 stk.) med nærhet til
Kruttmølleveien 28, Kongsberg
Representativt kombinasjonsbygg lager/ kontor på Kongsberg
Askeladden 3, Kongsberg
Kombinasjonseiendom med sentral beliggenhet Mjøndalen
Drammensveien 73, Mjøndalen
Utleid utviklingseiendom på 12,5 mål beliggende på Gulskogen
Øvre Eikervei 84, Drammen
Stort tomteområde for boligbygging Saggrenda i Kongsberg
Saggrenda, Kongsberg
Næringseiendom Holemoen i Vikersund
Kaggefossveien 36, Vikersund
2 butikkseksjoner sentralt på Åssiden
Vårveien 24, Drammen
Boligutviklingstomt regulert småhusbebyggelse (42 enheter)
Frydenlundbakken, Røyken
Byggeklare næringstomter Vikersund
Tveføtrud, Vikersund
Attraktivt rehabeliteringsprosjekt - Nybyen i Drammen.
Sehestedsgate 10, Drammen
Uregulert tomteområde på ca. 44 mål i Sande
Kjeldås, Sande i vestfold
Mjøndalen Gjæstgiveri
Stasjonsgata 2, Mjøndalen
Hybelhus med 14 enheter i Nedre Eiker
Tunvollveien 11, Solbergelva
Sentrumseiendom Kongsberg - næringsseksjon
Thornesvei 3, Kongsberg
Tomeareal avsatt til næringsvirksomhet i Nedre Eiker
Orkidehøgda Mjøndalen, Mjøndalen
Lager/ produksjon og utviklingseiendom
Sandsdalensgate 2, Notodden