Velkommen

Buskerud Næringsmegling AS er spesialisert på næringseiendom i Buskerud og nordre Vestfold.

Vi ønsker dybdekunnskap om et begrenset geografisk område og har derfor konsentrert våre ressurser om Buskerud herunder Røyken, Lier, Drammen, Nedre/Øvre Eiker, Kongsberg, Hønefoss, samt de nordre deler av Vestfold.

Den vesentligste aktiviteten i eiendomsmarkedet er basert på lokalt tilbud og etterspørsel. Vi arbeider derfor tett på næringslivet i regionen, men har også svært gode kontakter med større nasjonale investormiliøer og brukere.

Vi tror det er viktig å kjenne detaljer i samfunnsutvikling, infrastruktur, næringsliv, historie og ikke minst menneskene som utgjør markedet.

Les mer om oss

Vårt eiendomsmagasin

Eiendomsavisen Mai 2016

Det er full fart i markedet for nærings­ eiendom i Drammensregionen. Vi i Buskerud Næringsmegling AS har hatt mye å gjøre før­ ste kvartal 2016 og det ser ut som aktiviteten skal fortsette på samme nivå ut over våren. Dette gjelder både transaksjonsmarkedet og utleiemarkedet. Les mer